Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Vlinderwerf

Kinderdagverblijf Vlinderwerf - Algemene voorwaarden
 

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Als u uw kind aanmeldt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij adviseren daarom om deze goed door te lezen voor u uw kind aanmeldt zodat u bekend bent met deze voorwaarden.

Welkom bij Kinderopvang Vlinderwerf. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze kinderopvangdiensten. Door uw kind in te schrijven voor onze kinderopvang gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Download onze Algemene Voorwaarden in PDF formaat.

 
Kinderdagverblijf Vlinderwerf - Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en toelating

 1. Inschrijvingsproces: Om uw kind in onze kinderopvang in te schrijven, moet u het uw kind aanmelden via de aanmeldpagina op onze website www.vlinderwerf.nl , nauwkeurige informatie verstrekken en een opvangcontract ondertekenen.
 2. Geschiktheid van het kind: We accepteren kinderen binnen de leeftijdscategorie vanaf 0 jaar t/m het einde van de basisschool. We willen graag passende verzorging bieden aan ieder kind, maar wanneer een kind meer specialistische zorg nodig heeft dan dat wij kunnen bieden, is het mogelijk dat we de aanmelding weigeren.
 3. Beschikbaarheid: Inschrijving is afhankelijk van beschikbaarheid. We kunnen uw aanvraag weigeren als we uw kind niet kunnen huisvesten vanwege capaciteitsbeperkingen.

2. Vergoedingen en betalingen

 1. Tarievenoverzicht: Onze tarieven zijn op te vragen en worden vermeldt in het opvangcontract.
 2. Betalingsmethoden: We accepteren betalingen via bankoverschrijving of incasso.
 3. Late betalingen: Late betalingen kunnen leiden tot boetes, opschorting van diensten of beëindiging van de inschrijving. Hierover zullen we indien mogelijk eerst persoonlijk contact opnemen.

3. Openingstijden

 1. Standaard openingstijden: De standaard openingstijden van ons kinderdagverblijf zijn 7:30 tot 18:00.
 2. Verlengde uren: We kunnen verlengde uren aanbieden tegen een extra vergoeding. Het is mogelijk extra opvang te krijgen vanaf 7:00 en/of tot maximaal 18:30.
 3. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten, evenals op kermis maandag in Hauwert (meestal de eerste maandag van september) en de daarop volgende dinsdag. Daarnaast is de opvang ook gesloten in de kerstvakantie.

4. Gezondheid en veiligheid

 1. Inentingen: we vragen u om een bewijs te overleggen van de actuele inentingen van uw kind. Graag willen we de veiligheid van uw kind kunnen waarborgen. Indien er toch 
een ziekte op de groep komt waar uw kind niet voor ingeënt is dan kunnen we contact met u opnemen met de vraag om uw kind op te halen voor zijn/haar eigen veiligheid. Het wel/niet inenten van uw kind is voor ons geen reden om uw kind te weigeren op de opvang.
 2. Gezondheidscondities: Als uw kind een gezondheidstoestand, allergieën of medische vereisten heeft, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. We kunnen indien nodig om aanvullende documentatie vragen of medisch advies inwinnen.
 3. Ziektebeleid: Als uw kind onwel is, mag het niet naar de kinderopvang gaan om verspreiding van ziekten te voorkomen. Zieke kinderen kunnen we uitsluiten van deelname totdat ze niet meer besmettelijk zijn. Daarbij komt dat zieke kinderen extra aandacht en zorg nodig hebben, die zorg kunnen wij niet altijd bieden omdat er in onze personele bezetting geen rekening wordt gehouden met zieke kinderen. Vanaf 38,5 graden moet uw kind opgehaald worden van de opvang voor zijn eigen veiligheid (i.v.m. koortsstuipen bijvoorbeeld). Onder de 38,5 proberen onze medewerkers een inschatting te maken of het kind evengoed mee kan doen met ons dagprogramma of dat het beter is voor het kind om toch naar huis te gaan. Als we koorts (38+ graden) ontdekken bij uw kind nemen we altijd contact op.
 4. Medicatie: Onze medewerkers dienen uw kind alleen medicatie toe met schriftelijke toestemming van u en in overeenstemming met ons medicatiebeleid.

5. Gedrag en Discipline

 1. Gedragsverwachtingen: We verwachten van kinderen en ouders dat ze zich op een respectvolle en attente manier gedragen tegenover anderen en ons personeel.
 2. Discipline: Ons kinderdagverblijf maakt gebruik van positieve bekrachtiging en leeftijdsgebonden disciplinetechnieken. Fysieke of emotionele straffen zijn ten strengste verboden.

6. Intrekking en beëindiging

 1. Opzegging: Als u besluit de opvang van uw kind op te zeggen, dan dient u dit voor de 1e van de voorafgaande maand schriftelijk te melden aan ons.
 2. Beëindiging door Kinderdagverblijf: Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving te beëindigen als het gedrag van uw kind een risico vormt voor anderen, als uw kind meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden of als u zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.

7. Betrouwbaarheid

 1. Verantwoordelijkheid: Hoewel we alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en het welzijn van uw kind te waarborgen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen of verwondingen die zich voordoen op ons terrein.
 2. Persoonlijke bezittingen: U bent ervoor verantwoordelijk dat de bezittingen van uw kind gelabeld zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke spullen. Geef alleen spullen mee die nodig zijn op de opvang. Speelgoed hebben wij genoeg.

8. Privacy

 1. Gegevensverzameling: we verzamelen en bewaren persoonlijke informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid. Door uw kind in te schrijven, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie.
 2. Op de opvang maken wij foto’s van de kinderen op de groep om aan u te sturen. Deze foto’s kunnen wij delen met alle ouders van de kinderen die dezelfde dag op de opvang aanwezig zijn. Wij zullen de foto’s niet posten op social media of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw schriftelijke toestemming (dit kan aangegeven worden in het opvangcontract). Vindt u het erg onplezierig dat andere ouders foto’s van uw kind kunnen ontvangen, dan kunt u dat aangeven. Het is dan wel mogelijk dat u ook minder vaak foto’s van uw kind ontvangt want vaak staan kinderen met elkaar op de foto omdat kinderen nu eenmaal graag samen spelen.

9. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de voorwaarden: we kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De laatste versie wordt op onze website geplaatst.

Door uw kind in te schrijven bij Kinderopvang Vlinderwerf, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Kinderopvang Vlinderwerf

Heemraad Witweg 2B
1691 EC Hauwert

 06-49158971
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste wijziging: 09-11-2023